Workshop Internet Research / Studiedag Internetonderzoek

Together with Rense Corten I am organizing the second edition of the Workshop Internet Research in Utrecht on 11 December 2014. See this website for more information. Below you can still find the information of the first edition (which was in Dutch).
 

Studiedag Internetonderzoek 2013

Sinds de inmiddels klassieke studie van Kraut et al. (1998) over de “Internetparadox” zijn internetonderzoekers geïnteresseerd in twee vragen: (1) wat doet internetgebruik met onze sociale relaties en netwerken en (2) wat doet internetgebruik met ons welzijn? Inmiddels zijn er in Nederland ook allerlei mensen werkzaam op dit terrein, verdeeld over verschillende disciplines, waaronder communicatiewetenschap, psychologie en sociologie. Het doel van deze studiedag is onderzoekers uit deze verschillende disciplines bij elkaar te brengen en te leren van elkaars werk.

Er is sinds de studie van Kraut et al. veel veranderd, zowel op het internet als in het internetonderzoek. Wetenschappers zijn zich vooral gaan richten op specifieke internettoepassingen, zoals online netwerken, en langzamerhand wordt er meer duidelijk over de rol van internetgebruik ten aanzien van eenzaamheid, depressie en het mobiliseren van sociale steun. Centraal op deze studiedag staan dit soort innovaties in het internetonderzoek.

Het programma van de dag bestaat uit een wetenschappelijk deel (tot 15 uur) en een bijeenkomst waarin de maatschappelijke betekenis van verschillende internettoepassingen bediscussieerd wordt (na 15 uur), of, meer specifiek, wat het internet kan bijdragen aan de vorming van participerende, zelfredzame burgers. Meer informatie hierover volgt.

Het wetenschappelijke deel zal bestaan uit paperpresentaties en -discussies. We nodigen hierbij iedereen van harte uit deel te nemen. U kunt een voorstel voor een paperpresentatie indienen door voor woensdag 25 september een samenvatting van het paper naar studiedaginternet@tilburguniversity.edu te sturen. Mochten er meer voorstellen dan plaatsen zijn dan vindt er een selectie plaats.

Er zijn geen registratiekosten en voorstellen op allerlei gebieden van (sociaalwetenschappelijk) internetonderzoek zijn welkom.

Datum: 20 november 2013 (woensdag)

Plaats: Posthoornkerk Amsterdam (vlakbij CS)

Voor vragen kunt u terecht op studiedaginternet@tilburguniversity.edu.

Vriendelijke groet,

Erik van Ingen

Rense Corten.

Programma

Wetenschappelijk deel

09.00 Ontvangst met koffie

09.30 Welkomstwoord & Paper sessie deel 1

12.00 Lunch

13.00 Paper sessie deel 2

Maatschappelijke discussie

15.30 Opening & Plenaire lezing Femke Halsema

16.00 Henry Kasper “Sociale media en nieuwe vormen van maatschappelijke betrokkenheid”

16.20 Panel discussie

17.00 Borrel

Meer informatie over het programma vanaf 15 uur vindt u op http://www.burgerschapensocialmedia.nl/.

Paper sessies

De nadruk in het eerste deel van de dag (wetenschappelijke programma) ligt op het bediscussiëren van elkaars onderzoek. Vandaar geen plenaire lezingen, maar twee papersessies, waarin lopend onderzoek wordt gepresenteerd. Bij elk paper is een coreferaat en ruimte voor discussie met “de zaal”.

In totaal zullen we 20 minuten per paper besteden, waarvan naar eigen inzicht 10-15 minuten voor de presentatie. Presentaties kunnen in Nederlands of Engels gegeven worden. De voertaal is verder Nederlands. Tijdens de presentatie kan er gebruik gemaakt worden van internet. Tevens zal er een beamer en een laptop aanwezig zijn.

Hier kunt u de indeling met de verschillende presentaties vinden

Locatie

De conferentie vindt plaats in de Posthoornkerk.

Adres: Haarlemmerstraat 124-126, Amsterdam. Het is 10 minuten lopen vanaf Amsterdam Centraal. Voor meer informatie over de locatie zie http://www.stadsherstel.nl/68/posthoornkerk/. Het is helaas niet mogelijk om bij kerk te parkeren.


View Larger Map